Friday, December 27, 2013

Illustrations for FullBlast

Máis cousiñas para FullBlast, esta vez as últimas ilustracións para as pantallas de carga, con estas xa temos unha por cada un dos 12 niveis do xogo, usarémolas acompañadas dun pequeno texto como parte da trama do proxecto.
______________________________________

Más cositas para FullBlast, esta vez las últimas ilustraciones para las pantallas de carga, con estas ya tenemos una por cada uno de los 12 niveles del juego, las usaremos acompañadas de un pequeño texto como parte de la trama del proyecto.
______________________________________

More stuff for FullBlast, this time the last illustrations for the loading screens, with this ones we already have one illustration for each of the 12 levels of the game, we will use them with a short text as part of our simple storyline.No comments: