artbytucho

Monday, December 11, 2006

tyrannosaurus rex "retro"Ola de novo, aquí vos deixo a última imaxe da miña colleita; este foi un deses traballos que vas facendendo ós poucos e se acaban eternizando pois lembro que a comecei a principios de este ano 2006 e non o din por finalizado ata agora, que xa estamos a piques de estrear un novo ano.


É un tiranosauro pero cun toque retro, tentei imitar o estilo das primeiras representacións que se facían destas bestas, e que foron a imaxe que a xente tiña delas ata case finais do s. XX... mostrábansenos como pesados réptiles que camiñaban lentamente arrastrando as súas colas, no canto de como as áxiles criaturas de sangue quente, que parece ser que foron, segundo apuntan os últimos descubrimentos.

A obra de mestres do stop motion como Willis O'Brian e Harryhausen, que trataron en multiples ocasións a temática prehistórica nos seus traballos, tamén foi fonte de inspiración para a creación desta imaxe, e de ahí que tentase darlle un aspecto de maqueta ó conxunto.

_____________________________

Hola de nuevo, aquí os dejo la última imagen de mi cosecha; este fue uno de esos trabajos que vas haciendo a ratos y se acaban eternizando, pues recuerdo que lo empecé a principios de este año 2006 y no lo di por finalizado hasta ahora, que ya estamos a punto de estrenar un nuevo año.

Es un tiranosaurio pero con un toque retro, intenté imitar el estilo de las primeras representaciones que se hacían de estas bestias, y que fueron la imagen que la gente tenía de ellas hasta casi finales del s. XX... se nos mostraban como pesados reptiles que caminaban lentamente arrastrando sus colas, en vez de como las ágiles criaturas de sangre caliente, que parece ser que fueron, según apuntan los últimos descubrimientos.


La obra de maestros del stop motion como Willis O'Brian y Harryhausen, que trataron en multiples ocasiones la temática prehistórica en sus trabajos, también fue fuente de inspiración para la creación de esta imagen, y de ahí que intentase darle un aspecto de maqueta al conjunto.

________________________

Hello everybody, here it is the latest render I’ve been working on.

It is a dinosaur, but with a retro style, trying to imitate their first representations, that is the image that people had of them until the end of the 20th century.

Dinosaurs were shown as heavy reptiles that walked slowly and not as the agile warm blood creatures that the latest discoveries seem to point out.

The works of masters of stop motion like Willis O’Brian and Harry Hausen, that did prehistoric themed scenes, were also a source of inspiration for this image, that’s why it has this scale model appearance.