artbytucho

Monday, September 07, 2009

Glest 3D models availables on Turbosquid


Ola, hai algún tempo puxen os modelos do Glest (sen animar) dispoñibles para descarga, para ser empregados en proxectos freeware ou demos, pero nos últimos meses unha chea de desarrolladores indie preguntaronme polos modelos animados para empregalos en proxectos comerciais, así que decidín retocar os modelos animados para vendelos en Turbosquid

Polo momento só subín cinco modelos animados, pero espero subi-lo resto (uns 20) no futuro. Preparar todo o material levame bastante tempo (limpa-la escea, pulir o skining, as ainmacións e as texturas, etc) así que irei subindoous pouco a pouco.

Aquí arriba tedes os links ós modelos, por se hai alguén interesado en adquirilos. Creo que pode ser unha solución barata para desarrolladores indie que precisen algúns modelos ultra low poly animados para un proxecto para móbiles ou consolas portátiles, ou para un RTS para PC coma o Glest, claro ;)
_______________________________________

Hola, hace algún tiempo puse los modelos del Glest (sin animar) disponibles para descarga, para ser empleados en proyectos freeware o demos, pero en los últimos meses un montón de desarrolladores indie me preguntaron por los modelos animados para utilizarlos en proyectos comerciales, así que decidí retocar los modelos animados para venderlos en Turbosquid

Por el momento subí 5 modelos animados, pero espero subir el resto (unos 20) en el futuro. Preparar todo el material me lleva bastante tiempo (limpiar la escena, pulir el skining, las animaciones y las texturas, etc) así que iré subiendolos poco a poco.

Aquí arriba teneis los links a los modelos por si hay alguien interesado en adquirirlos. Creo que pueden ser una solución barata para desarrolladores indie que necesiten algunos modelos ultra low poly animados para algún proyecto para móbiles o consolas portátiles, o para un RTS para PC como el Glest, claro ;)
_______________________________________

Hi, some time ago I released the Glest models (not animated) for free to use it in freeware projects or demos, but the last months a lot of indie developers asked me about the animated models to use them in commercial projects, then I decided to polish the animated models for to sell them in turbosquid.

For the moment I've uploaded only five animated characters, but I hope to upload the rest of Glest characters (about 20) in the future. To prepare all stuff to upload takes a lot of time (clean the scene, polish the skining animations and textures, etc), so I'll upload the models gradually.

Here are the links to the models, just in case there is someone interested in to purchase them. I think it is a cheap solution for indie gamers who need some animated ultra low poly models for a cell phone or portable console project for example, or for PC RTS games like glest, of course ;)