artbytucho

Friday, March 31, 2006

Sketches
Uns bosquexos que fixen hai algún tempo, o paxaro espero poder modelalo en 3D nun futuro

Unos bocetos que hice hace algún tiempo, el pájaro espero poder modelarlo en 3D en un futuro

A sketches I made a few time ago, I hope make a 3D model of the bird in the future

Thursday, March 30, 2006

The truthUn concept para "the truth", outro proxecto freeware co que estou colaborando

Un concept para "the truth", otro proyecto freeware con el que estoy colaborando

A concept for "the truth", another freeware project where I take part

Monday, March 27, 2006

Glest 2.0Algunhas capturas da versión 2.0 do proxecto Glest, no que participo con concept, modelos e texturas. Esta nova versión poderase descargar moi pronto dende a nosa páxina web www.glest.org tamén podedes ver imáxes dos meus modelos nos seguintes links: unidades edificios

Algunas capturas de la versión 2.0 del proyecto Glest, en el que participo con concept, modelos y texturas. Esta nueva versión se podrá descargar muy pronto desde nuestra página web www.glest.org también podeis ver imágenes de mis modelos en los siguientes links: unidades edificios

Some screen shots from the forecoming Glest 2.0 , where I take part making concept art, models and textures. This new version will be soon available from our web site www.glest.org You can see other images of my models in the following links
: units buildings

Sunday, March 26, 2006

making of


Poño tamén un pequeno making of da ilustración anterior por si a alguén lle puidese interesar


Pongo también un pequeño making of de la ilustración anterior por si a alguien le pueda interesar

I´m posting a little making of the previous illustration in case someone finds it of interest

Saturday, March 25, 2006

illustrationUnha ilustración que fixen para unha exposición da AGPI (asociación galega de profesionais da ilustración)

Una ilustración que hice para una exposición de la AGPI (asociación gallega de profesionales de la ilustración)

An Illustration for an exhibition of AGPI (galician asociation of professional illustrators)

O cano norte


Unhas ilustracións que fixen para un relato curto publicado na revista Raigame

Unas ilustraciones que hice para un relato corto, publicado en la revista Raigame

Some illustrations for a short tale, published in the Raigame journal

Friday, March 24, 2006

Low poly cartoon soldier
Un personaxe low poly que fixen hai algún tempo, máis que nada por practicar coas ferramentas de unwrap do 3ds max 8, e a verdade é que están moi ben.

Un personaje low poly que hice hace algún tiempo, más que nada por practicar con las herramientas de unwrap del 3ds max 8, y la verdad es que están muy bien.

A low-poly character I made to practice with 3ds max 8´s unwrap toolsOld workPara comezar algúns traballos antigos, concepts para diversos proxectos.

Para empezar algunos trabajos antiguos, concepts para diversos proyectos.

Some old work, concepts for several projectswelcome to my blog

Benvidos o meu blog, a partir de hoxe irei expoñendo aquí os meus traballos tanto 2D coma 3D

Bienvenidos a mi blog, a partir de hoy iré poniendo aquí mis trabajos tanto 2D como 3D

Welcome to my blog, from now on I will post here my 2D and 3D work (my english is very bad, I'm sorry)