artbytucho

Friday, March 31, 2006

Sketches
Uns bosquexos que fixen hai algún tempo, o paxaro espero poder modelalo en 3D nun futuro

Unos bocetos que hice hace algún tiempo, el pájaro espero poder modelarlo en 3D en un futuro

A sketches I made a few time ago, I hope make a 3D model of the bird in the future

1 comment:

Unknown said...

coma sempre os bechos son do melloriño. o que ten o casco e a montura sálese!