artbytucho

Thursday, October 21, 2010

Dragon Rider

Apunteime a un concurso de personaxes patrocinado por Autodesk, polo momento nada máis que fixen o concept, a ver se da tempo de rematar o resto (dan 3 meses de prazo... bastante razoable). Así que irei poñendo máis cousiñas segundo vaia avanzando.
Aquí podedes ver o fio orixinal no foro do concurso.
______________________________

Me apunté a un concurso de personajes patrocinado por Autodesk, por el momento sólo he hecho el concept, a ver si da tiempo de terminar el resto (dan 3 meses de plazo... bastante razonable). Así que iré poniendo más cositas según vaya avanzando.
Aquí podeis ver el hilo original en el foro del concurso.
______________________________

I joined a character challenge sponsored by Autodesk, by now I only made the concept, I hope to have time to finish the model (I have 3 months... is a reasonable time to do it). So I'll posting more pictures when I make progress on it.
Here you can se the original thread on the contest forum.