artbytucho

Thursday, September 30, 2010

Warlock finally done!!!
Ola de novo, por fin tiven un pouquiño de tempo libre para rematar o warlock e compoñer a escea final. "Rendericei" o personaxe en realtime usando o
Xoliul Shader (agradecementos a Laurens Corijn por este incrible dx shader :) ) e o escenario rendericeino con Final Render (porque os dx shaders dan problemas coa ordención de alphas), logo montei a imaxe final en Photoshop e engadinlle un pouco de DoF usando un mapa de Z depth.
_______________________________

Hola de nuevo, por fin tuve un poco de tiempo libre para terminar el warlock y componer la escena final. "Rendericé" el personaje en realtime usando el Xoliul shader (Agradecimientos a Laurens Corijn por este increible dx shader :) ) y el escenario lo rendericé con Final Render (porque los dx shaders dan problemas con la ordenación de alphas), después monté la imagen final en Photoshop y le añadí un poco de DoF usando un mapa de Z depth.
_______________________________

Hi again, finally I had some free time to finish my warlock and compose the final scene. I "rendered" the character in realtime using Xoliul shader (Thanks to Laurens Corijn for this awesome dx shader :) ) and I rendered the environment with Final Render (because dx shaders have problems with the alpha ordering), after I composed the final picture with Photoshop and I added a bit of DoF using a Z depht map.