artbytucho

Tuesday, September 25, 2007

Glest models available in OBJ formatModelos do Glest dispoñibles en formato OBJ

_______________________

Modelos del Glest disponibles en formato OBJ
_______________________

Models from glest available in OBJ format

Thursday, September 20, 2007

Z brush 3
Estiven abrindo co Z brush 3 algúns dos modelos que fixen co 2 no seu día, é incrible a calidade dos distintos materiais que permite aplicar ó modelo en tempo real.
_____________________________

Estuve abriendo con el Z brush 3 algunos de los modelos que hice con el 2 en su día, es increible la calidad de los distintos materiales que permite aplicar al modelo en tiempo real
_____________________________

I open in Z brush 3 some models that I made with Z brush 2, the quality of the different materials that you can aply to the model in real time is incredible