artbytucho

Thursday, May 31, 2012

Gods and Towers


Por fin se publicou o xogo tower defense no que estuven traballando durante os últimos meses :). Sentinme moi implicado neste proxecto porque a parte de Glest é o unico xogo no que eu fixen todo o contido 3D.
_________________________

Por fin se publicó el juego tower defense en el que estuve trabajando durante los últimos meses :). Me sentí muy implicado en este proyecto, porque a parte del Glest es el único Juego en el que yo hice todo el contenido 3D.
_________________________

Finally the tower defense game which I was working on during last months, was released :). I felt as closely involved in this project, because apart of Glest it is the only game which I made all the 3D content. 

1 comment:

Nawazz said...

Hi This is SRK i'm suggesting you this is app Google Play services Apk