artbytucho

Wednesday, May 08, 2013

Goodbye masterNon acostumo a publicar cousas alleas ó meu traballo neste blog, pero esta é unha ocasión especial, pois hoxe perdemos a un dos grandes e quero facer eco da nova no meu blog a modo de pequeno tributo. Ray Harryhausen morreu hoxe a idade de 92 anos. 
Ós que non estén familiarizados coa súa obra, gustaríame animalos dende aquí a investigar un pouco a súa extensa filmografía, que abarca dende os 40 ós 80. 
Harryhausen é un dos pais indiscutibles do cine fantástico actual, pioneiro dos VFX onde os haxa, e xunto con Willis O'Brien principal responsable sen dúbida de que decidise adicarme a esta profesión. Pensaredes que o que eu fago é moi distinto ó que facía Harryhausen. A min gustame pensar que simplemente é unha evolución (involución en algúns aspectos), pois penso que o moderno CG sería imposible sin o traballo de pioneiros como Harryhausen, cuia obra serviu de inspiración a varias xeracións de artistas. 
Ata sempre mestre!
________________________________

No suelo publicar cosas ajenas a mi trabajo en este blog, pero esta es una ocasión especial, pues hoy hemos perdido a uno de los grandes y quiero hacer eco de la noticia en mi blog a modo de pequeño tributo. Ray Harryhausen ha muerto hoy a la edad de 92 años.
A los que no estén familiarizados con su obra me gustaría animarlos desde aquí a investigar un poco su extensa filmografía, que abarca desde los 40 a los 80. 
Harryhausen es uno de los padres indiscutibles del cine fantástico actual, pionero de los VFX donde los haya, y junto con Willis O'Brien principal responsable sin duda de que haya decidido dedicarme a esta profesion. Pensareis que lo que yo hago es muy distinto a lo que hacía Harryhausen. A mi me gusta pensar que simplemente es una evolución (involución en algunos aspectos), pues creo que el moderno CG sería imposible sin el trabajo de pioneros como Harryhausen, cuya obra sirvió de inspiración a varias generaciones de artistas. 
Hasta siempre maestro!
________________________________


I don't use to publish things on this blog which are not related with my own work, but this is a special occasion, because today we've lost a great man and I'd like to pick up the story on my blog, as a small tribute. Ray Harryhausen has died today at 92.
For those of you that are not familiar with Harryhausen's work, I'd like to encourage you to investigate a bit his vast filmography, ranging from '40s to '80s.
Harryhausen is one of the fathers of the current fantasy cinema, pioneer of the VFX if ever there was one and, together with Willis O'Brien is the responsible for I wanted to be a 3D artist. You may think that what I do is very different than what Harryhausen did, but I like to think that it is an evolution (a regression in some aspects), because the current CG is only possible thanks to the work of pioneers like Harryhausem whose work inspired several generations of artist.
Goodbye master!

No comments: