artbytucho

Saturday, July 12, 2014

TerraTech

Últimamente estiven traballando para Payload Studios axudando na creación do prototipo de TerraTech, un xogo no que tes que crear vehículos modulares para explotar os recursos de distintos planetas á vez que loitas contra outros vehiculos. 
Xa se pode descargar unha version alpha xogable dende a súa web.
Agora, xa co prototipo en marcha, e despois de mover o xogo en bastantes eventos do sector, con moi boas críaticas; comezaron unha campaña de crowdfunding, co obxetivo de conseguir financiación para rematar o desenvolvemento do xogo.
Posto que é un dos xogos máis orixinais que vin nos últimos anos, decidín facer un pouco de eco da noticia dende o meu blog (click na imaxe para ver a campaña).
___________________________________________

Últimamente estuve trabajando para Payload Studios ayudando en la creación del prototipo de TerraTech, un juego en el que tienes que crear vehículos modularas para explotar los recursos de distintos planetas a la vez que luchas contra otros vehículos. 
Ya se puede descargar una versión alpha jugable desde su web.
Ahora, ya con el prototipo en marcha, y después de mover el juego en bastantes eventos del sector con muy buenas críticas; comenzaron una campaña de crowdfunding, con el objetivo de conseguir financiación para terminar el desarrollo del juego.
Puesto que es uno de los juegos más originales que he visto en los últimos años, decidí hacer un poco de eco de la noticia desde mi blog (click en la imágen para ver la campaña).
___________________________________________

Lately I've been working for Payload Studios lending a hand on the development of the TerraTech prototype, a modular vehicle creation game with the objective of collect resources on different planets at the same time that you fight against other vehicles. 
There is already a playable apha version available for download from its website.
Now, with the running prototype and after show the project on many events related with the game industry, getting very good feedback; they started a crowfunding campaign, with the goal of get funds to finish the development of the game.
As this is one of the most original games that I've seen last years, I've decided  to echo this announcement from my blog (click on the picture to see the campaign).